Menu

Rejsepolitik

UNDER OPDATERING

 

Bestyrelsen har truffet beslutning om tilmelding af alle ungdomshold under DBU.

Sunds IF sport har ansvaret for tilmeldingen efter indstilling fra ungdomsudvalg, konsulenter og trænere/holdledere.

U9 til U16 drenge og piger tilmeldes som udgangspunkt et hold i A-rækken. Dette kan ændre til B1/B i følgende tilfælde:

  1. Placering for 1. holdet i sidste/forrige sæson for ældste årgang, har været bunden i rækken
  2. Der har været markant spillerafgang i årgangen
  3. For U9 er der ingen målbare resultater fra året inden, så her er der tale om en fælles vurdering fra trænere/ledere og Sunds IF sport.

Yderligere hold tilmeldes i B2/C afhængig af styrke og tidligere resultater.

Tilmelding til mindre stævner foretages af den enkelte afdeling. Større ture kræver altid en godkendelse af de respektive sportsudvalg forinden tilmelding foretages. Med virkning fra sæsonen 1999 skal alle afdelinger udarbejde årsplan, hvoraf eventuelle stævner og ture fremgår.

Efter ønske fra generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget en ny rejsepolitik for foreningen. Med virkning fra 1. januar 2004 er det alene piger, drenge, damejunior, junior og ynglinge der kan deltage i udlandsrejser således, at alle ungdomsspillere mindst en gang i ungdomstiden deltager på en udlandsrejse.

Ungdomsudvalget har ansvaret for rejseaktiviteterne, herunder godkendelse af rejseaktivitet og alle økonomiske forhold. Afdelingen kan indtjene penge til turen ved at udføre arbejde i foreningens navn. Alle iværksatte aktiviteter skal forinden være godkendt af Ungdomsudvalget. Forinden godkendelse af en udlandsrejse skal der også være udarbejdet et budget. Alle indsamlede midler skal straks efter indsamling være registreret og placeret i foreningens regnskab. Foreningen giver normalt et tilskud til den enkelte spiller efter udført arbejde i foreningens navn. Ved arbejde for foreningen fragår normalt et beløb til fællesudgifter – for eksempel holdgebyr, udflugter og lederbetaling. Alle aktiviteter skal godkendes af ungdomsudvalget før igangsætning. Det er bestyrelsens holdning, at der skal være en passende egenbetaling på mindst 500,- kr. pr. spiller.

Deltagerberettiget er:

  • afdelingens trænere og holdledere
  • afdelingens spillere
  • spillere, som har spillet/betalt kontingent for seneste udendørssæson før rejsedato, men som efterfølgende er udtaget og flyttet til talenthold under FC Midtjylland/FS MidtVest i rejseåret.

En spiller kan ikke deltage i turen hvis vedkommende er i kontingent restance ligesom der inden afrejse skal være betalt kontingent for udendørssæsonen i det år hvori rejsen foregår.
Klubben kan efter ansøgning give tilskud til rejsen og giver normalt kun tilskud til to ledere pr. hold. Maksimalt to måneder efter turen udarbejdes endeligt regnskab, som fremligges for Ungdomsudvalget.

Skulle andre forhold opstå er det Ungdomsudvalget/Sunds IF Sport som træffer en afgørelse i det konkrete tilfælde.

Sportsudvalget


Vedtaget 30. maj 2005
Ændret 22. august 2007

Luk