Menu

Baner

NR. B1

Baner

Version: 1

Ansvarlig: Centerudvalg

 

Dato: 08/11 2016

 

Baner

Ved sæsonstarten bliver træningsbaner fordelt mest hensigtsmæssigt for alle afdelinger. Er der ønske om ændringer til fordelingen, foretages disse til sportsudvalget.

Hvis mål på træningsbanerne flyttes skal de sættes tilbage ved træningstidens afslutning. Henvendelse vedrørende baner, mål, net og opkridtning foretages til centerlederen.

 

Banevedligeholdelse varetages af Herning Kommune efter nærmere retningslinjer. Af hensyn til græsklipning skal kegler, mål mm. sættes på plads efter træning.

 

Lysbaner

I Sunds IF råder vi over 3 lysbaner som vil blive fordelt mest hensigtsmæssigt, dog vil senior og motion have fortrinsret frem for enkelte ungdomsafdelinger der ønsker at træne i lyssæsonen. Spørgsmål og forslag til ændringer rettes til Centerlederen. centerleder@sundsif.dk

 

Nøglerne til lysanlægget hænger i dommerrummet. Det er trænerene ansvar at lyset slukkes efter endt træning og nøglen hænges på plads.

 

På infoskærmen ved hovedindgangen er der ved kampe påført banenummer og hvilke omklædningsrum, der skal benyttes.

Hjælp modstanderenes spillere, ledere, forældre og tilskuere med at finde bane og omklædningsrum. Dette gør sig også gældende over for dommere.

 

Nedenfor er der en baneoversigt for Sunds IF, så alle kan holde sig orienterede om de forskellige baners beliggenhed.

 

Luk