Menu

Alkohol- og rusmiddelpolitik

NR. A2

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Version: 1

Ansvarlig: Bestyrelsen

 

Dato: 07/11 2016

 

Alkohol- og rusmiddelpolitik i Sunds IF

 

Formål

Denne politik beskriver klubbens holdninger og retningslinjer i forhold til alkohol og forbudte euforiserende stoffer. Sunds IF vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sund og fornuftig holdning til alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere ønsker vi udadtil at fremstå som en klub med klare holdninger og en fornuftig omgang med alkohol.

 

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik er godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen.

 

Politik for euforiserende stoffer

Klubben ønsker at sikre sine medlemmer mod euforiserende stoffer, hash mv. Det skal først og fremmest ske gennem aktuel, åben og tæt dialog mellem forældre, trænere, ledere og spillere.

Sunds IF´s politik er at hvis der konstateres køb, handel eller rygning sted i og omkring baner, klubhus og hallen eller i øvrigt i forbindelse med klubaktiviteter medfører dette eksklusion fra klubben. For medlemmer under 18 år vil forældrene straks blive involveret.

 

Såfremt det konstateres, at nogle medlemmer forsøger at handle med stoffer på ovennævnte områder vil det blive meldt til politiet.

 

Politik for alkohol

I Sunds IF ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Til ledere for vores ungdomshold skal det dog indskærpes IKKE at indtage alkohol i samvær med spillerne. Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe og træning.

 

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol før alle holdets kampe er færdige den pågældende dag.

 

Da det ved lov er forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år, vil det ikke være muligt for unge under 18 år at købe alkohol i kantinen.

I forbindelse med diverse fester for klubbens senior hold må der ikke skænkes alkohol til spillere under 18 år, medmindre der er indhentet tilladelses fra spillerens forældre.

 

Luk