Menu

Ledere i ungdomsafdelingen

NR. L1

Ledere i ungdomsafdelingen, roller, opgaver og ansvar

Version: 1

Ansvarlig: Sportsudvalget

 

Dato: 24/10 2016

 

Ledere i ungdomsafdelingen, roller, opgaver og ansvar

 

I Sunds IF har vi valgt at lave en klar rollefordeling i vores forskellige afdelinger. Dette er gjort med henblik på at skabe klarhed over hvem der gør hvad, og hvilket ansvar den enkelte leder har i afdelingen.

Den nærmere beskrivelse af ansvarsområde og opgaver kan ses herunder.

 

Samarbejdsaftale

Alle frivillige ledere i Sunds IF skal underskrive en samarbejdsaftale der gælder for en hel sæson, dvs. efterårssæsonen, indendørssæsonen og forårssæsonen. Med denne samarbejdsaftale gives der tilladelse til at indhente oplysninger i Kriminalregistret, Straffelovens § 210, § 222, § 224, § 225, § 232 og § 235, hvilke paragraffer omhandler alle forhold begået mod børn under 15 år og omhandler seksuelle forhold med børn under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold, samt forhold vedr. distribution og salg af utugtige fotografier, film og lignende af børn.

Disse regler er gældende for trænere og ledere for børn og unge under 15 år, men samtidig skal det præciseres, at der også gælder regler for seksuelle krænkelser af unge mellem 15 og 18 år.

 

Godtgørelse

Sunds IF udbetaler godtgørelse og dækker eventuelle kørselsudgifter med 1 kr. pr. km. til alle trænere og ledere i de forskellige afdelinger. Inden udbetalingen kan finde sted skal der udfyldes et bilag/ kørselsregnskab. Disse dokumenter bliver tilsendt mod slutningen af sæsonen med nærmere retningslinjer for udfyldelsen.

 

Tøjpakke

Alle trænere og ledere i afdelingerne får udover ovennævnte godtgørelse en tøjpakke afhængig af den funktion de bestrider:

 

Cheftrænere, afdelingstrænere, hjælpetrænere og ungledere får en tøjpakke bestående af:

T-shirt, træningsdragt, vinterjakke, knickers og regnbukser.

Tøjet skal bruges til træning og kampe. Når man er iført tøjet repræsenterer man samtidig Sunds IF, og der forventes derfor en ordentlig opførsel over for spillere, dommere, modstandere, tilskuere o.a.

 

Holdledere får en tøjpakke bestående af:

T-shirt og træningsdragt.

Tøjet skal bruges til kampe. Når man er iført tøjet repræsenterer man samtidig Sunds IF, og der forventes derfor en ordentlig opførsel over for spillere, dommere, modstandere, tilskuere o.a.

 

 

Cheftræner:

·         Cheftræneren har det overordnede ansvar for udarbejdelse af årsplan, træningsplan og koordinering af opgaver i afdelingen efter nærmere anvisninger fra sportsudvalget.

·         Det er særligt vigtigt, at alle ledere afdelingen inddrages i opgavefordelingen.

·         Klubbens holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold er grundlag for opgaverne. Det betyder bl.a. følgende:

1.       Ansvar for at DBU`s holdninger og handlinger medtænkes i årsplan, træning og kampe.

2.       Ansvar for positiv afvikling af træning og kampe (at børn behandles med ligeværdighed)

3.       Ansvar for forældre involvering, herunder afholdelse af opstartsforældremøde.

4.       Ansvar for klubbens rekvisitter.

5.       Ansvar for samarbejde og deltagelse i sociale arrangementer med foreningens øvrige ledere.

 

·         Uddannelseskrav: Det forventes at uddannelsesniveauet er eller bliver minimum på DBU B1-træner (U8-U19), FCM trænerakademi (U8-U14) eller DBU`s C-licens kurser (U5-U14) samt deltagelse i kurser der understøtter DBU´s holdninger/ handlinger og aldersrelateret træningskoncept. Deltagelse i SIF kursus er obligatorisk.

·         Uddannelse/ kurser ansøges, koordineres og godkendes af Sportsudvalget.

 

Afdelingstræner:

·         Afdelingstræneren har i samarbejde med de øvrige ledere ansvar for udarbejdelse af årsplan, træningsplan og koordinering af opgaver i afdelingen efter nærmere anvisninger fra sportsudvalget.

·         Det er særligt vigtigt, at alle ledere afdelingen inddrages i opgavefordelingen.

·         Afdelingstræneren har ansvaret for at de enkelte træningspas deltalje planlægges og gennemføres i henhold til den overordnede træningsplan.

·         Afdelingstræneren har ansvaret for at Unglederne bliver inddraget i træningen. (se appendiks vedr. forventninger til ungledere i afdelingen.)

·         Klubbens holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold er grundlag for opgaverne. Det betyder bl.a. følgende:

1.       Ansvar for at DBU`s holdninger og handlinger indtænkes i årsplan, træning og kampe.

2.       Ansvar for positiv afvikling af træning og kampe (at børn behandles med ligeværdighed)

3.       Ansvar for forældre involvering, herunder afholdelse af opstartsforældremøde.

4.       Ansvar for klubbens rekvisitter.

5.       Ansvar for samarbejde og deltagelse i sociale arrangementer med foreningens øvrige ledere.

 

·         Uddannelseskrav: Det forventes at uddannelsesniveauet er eller bliver minimum på DBU B1-træner (U8-U19), FCM trænerakademi (U8-U14) eller DBU`s C-licens kurser (U5-U14) samt deltagelse i kurser der understøtter DBU´s holdninger/ handlinger og aldersrelateret træningskoncept. Deltagelse i SIF kursus er obligatorisk.

·         Uddannelse/ kurser ansøges, koordineres og godkendes af Sportsudvalget.

 

Hjælpetræner:

·         Hjælpetræneren skal understøtte afdelingens cheftræner og afdelingstrænere med udarbejdelse af årsplan, træningsplan og koordinering af opgaver i afdelingen efter nærmere anvisninger fra sportsudvalget.

·         Det er særligt vigtigt, at alle ledere afdelingen inddrages i opgavefordelingen.

·         Klubbens holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold er grundlag for opgaverne. Det betyder bl.a. følgende:

1.       Ansvar for at DBU`s holdninger og handlinger indtænkes i årsplan, træning og kampe.

2.       Ansvar for positiv afvikling af træning og kampe (at børn behandles med ligeværdighed)

3.       Ansvar for forældre involvering, herunder afholdelse af opstartsforældremøde.

4.       Ansvar for klubbens rekvisitter.

5.       Ansvar for samarbejde og deltagelse i sociale arrangementer med foreningens øvrige ledere.

·         Uddannelseskrav: Der forventes minimum deltagelse på et kursus under DBU C-licens (U5-U14) eller på relevante ét-dags kurser, der understøtter DBU´s holdninger og handlinger og aldersrelateret træningskoncept. Deltagelse i SIF kurset er obligatorisk.

·         Uddannelse/ kurser ansøges, koordineres og godkendes af Sportsudvalget.

                                                              

Ungleder:

·         Unglederen skal understøtte afdelingens cheftræner, afdelingstrænere og hjælpetrænere efter nærmere aftale. (se appendiks vedr. forventninger til ungledere i afdelingen.)

·         Det er særligt vigtigt, at alle ledere afdelingen inddrages i opgavefordelingen.

·         Klubbens holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold er grundlag for opgaverne. Det betyder bl.a. følgende:

1.       Ansvar for at DBU`s holdninger og handlinger indtænkes i årsplan, træning og kampe.

2.       Ansvar for positiv afvikling af træning og kampe (at børn behandles med ligeværdighed)

3.       Ansvar for forældre involvering, herunder afholdelse af opstartsforældremøde.

4.       Ansvar for klubbens rekvisitter.

5.       Ansvar for samarbejde og deltagelse i sociale arrangementer med foreningens øvrige ledere.

 

·         Uddannelseskrav: Der forventes minimum deltagelse på et DBU C-licens kursus (U5-U14) eller på relevante ét-dags kurser, der understøtter DBU´s holdninger og handlinger og aldersrelateret træningskoncept. Deltagelse i SIF kurset er obligatorisk.

·         Uddannelse/ kurser ansøges, koordineres og godkendes af Sportsudvalget.

 

Holdleder:

·         Holdlederen skal understøtte afdelingens cheftræner, afdelingstrænere, ungledere og hjælpetrænere med løsning af administrative opgaver og afvikling af sportslige og sociale arrangementer.

·         Det er særligt vigtigt, at alle ledere afdelingen inddrages i opgavefordelingen.

·         Klubbens holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold er grundlag for opgaverne. Det betyder bl.a. følgende:

1.       Ansvar for at DBU`s holdninger og handlinger indtænkes i årsplan, træning og kampe.

2.       Ansvar for positiv afvikling af træning og kampe (at børn behandles med ligeværdighed)

3.       Ansvar for forældre involvering, herunder afholdelse af opstartsforældremøde.

4.       Ansvar for klubbens rekvisitter.

5.       Ansvar for samarbejde og deltagelse i sociale arrangementer med foreningens øvrige ledere.

 

·        Uddannelseskrav: Der opfordres til deltagelse i DBU C-licens (U5-U14), eller andre relevante ét-dags kurser, der understøtter DBU´s holdninger og handlinger og aldersrelateret træningskoncept. Deltagelse i SIF kurset er obligatorisk.

·         Uddannelse/ kurser ansøges, koordineres og godkendes af Sportsudvalget.

 

Appendiks vedrørende forventninger omkring unglederne.

 

Kære trænere og ledere i U? afdelingen

 

I er blevet udvalgt til at skulle modtage 2-3 ungledere, som skal hjælpe jer med

den daglige træning.

Unglederne har været på kursus, hvor de bl.a. har lært om stationstræning, trænings-

opbygning, forskellige opgaver i en fodboldklub samt trænet medier. De er meget motiverede for at komme i gang med at træne andre spillere og de har gode kompetencer der sagtens kan bruges i en træningssituation.

 

Peter Davies er kontaktperson for unglederne i tilfælde af spørgsmål eller andet. Han er med unglederne til den første træning så de kan få en tryg start.

 

Det er klubbens intention at give de unge mennesker lyst til at fortsætte arbejdet som frivillig ledere i Sunds IF. Derfor er der visse forventninger, vi som sportsudvalg, forventer at I indfrier. Der vil modsat også være forventninger til unglederne.

 

Sportsudvalgets forventninger til afdelingens øvrige ledere:

  • Der bliver taget godt i mod unglederne
  • Der tages initiativ til at udveksle kontaktoplysninger
  • Der laves en plan for hvad unglederne skal have af ansvarsopgaver. Det kunne f.eks. være: stå for opvarmning, planlæg en station eller planlæg en serie af øvelser.
  • Der tages hånd om unglederne, hvis der opstår problemer med spillere der ikke vil lytte efter.
  • Unglederne skal inddrages i sociale arrangementer i afdelingen
  • Unglederne er tilknyttet afdelingen for hele sæsonen også indendørs. Det er afdelingstrænerens ansvar at der gives besked om indendørssæsonen og om opstart til forårssæsonen.

 

Dette kan afdelingen forvente af unglederne:

  • De møder op til tiden
  • De møder engagerede op og deltager aktivt i træningen
  • De kan planlægge og gennemføre træningsøvelser
  • De melder afbud hvis de er forhindret i at komme til træning

 

Luk