Menu

Fair Play

NR. F1

Fair Play

Version: 1

Ansvarlig: Sportsudvalget

 

Dato: 13/10 2016

 

Fair Play i Sunds IF

Hvad betyder Fair Play?

Det betyder, at alle respekterer hinanden, og de regler der er. Det gælder også i forhold til modstandere og dommere.

Sunds IF forventer at alle spillere, ledere, trænere og forældre bidrager med, at alle elsker at komme i Sunds IF. Det betyder at vi:

Alle bidrager til god opførsel. Dette gælder både på og uden for banen.

Viser respekt over for medspillere, modspillere, trænere, ledere, tilskuer og dommere.

Tager ansvar til både træning og kamp.

Tager ansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, og hvor alle kan trives.

Gør alt for at møde op til træning og kamp. Hvis ikke det er muligt, så husk at melde afbud.

Hjælper til med at klubbens klubhus, baner og andre områder holdes pænt.

 

Hvad er Fair Play i Sunds IF og hvordan efterlever vi det?

 

Spillere, trænere og ledere fra U5 – Motion:

Vi tager imod dommere og modstandere og viser dem hen til omklædningsrum og baner.

Vi byder velkommen til udeholdenes tilskuere, og byder dem på gratis kaffe i kantinen.

Vi hilser på dommere og modstandere inden kampen.

Holdene viser respekt for hinanden.

Holdene respekterer og accepterer dommeren og dennes kendelser.

Ledere/ trænere har altid en positiv omgangstone og opførsel.

Forældre og andre tilskuere har altid en positiv omgangstone og opførsel.

Vi siger tak for kampen til modstandere og dommeren uanset kampens resultat.

 

Forældre:

De nedenstående 10 bud anbefales at medbringe på de årlige forældremøder i starten af sæsonen. De vil kunne danne grundlag for en konstruktiv debat omkring spillerne på holdet, deres træning, deres kampe samt give forældrene en klar opfattelse af, hvad deres rolle er, når deres børn går til fodbold.

De ti forældrebud.

·         Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det

·         Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.

·         Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

·         Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

·         Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

·         Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.

·         Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

·         Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

·         Bak om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

·         Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

 

Luk