Menu

Afslutningsfest

NR. A1

Afslutningsfest for ungdom, senior og motion

Version: 1

Ansvarlig: Sportsudvalget

 

Dato: 08/11 2016

 

Afslutningsfest for ungdom, senior og motion

 

Ungdom

I ungdomsafdelingen (U5-U17) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinjer fra sportsudvalget. Hovedtrækkene er en fælles fysisk præget aktivitet, hvorefter spillere, trænere, ledere og forældre mødes til holdafslutning og let forplejning. Datoen fastsættes af sportsudvalget i så god tid, at det kan planlægges med i afdelingernes årsplaner.

Det står naturligvis afdelingerne frit derudover at holde individuelle afslutninger efter aftale med kontaktpersoner i sportsudvalget. Hvis klubhuset anvendes skal der foretages reservation i god tid ved henvendelse til Centerlederen. centerleder@sundsif.dk

 

Senior og motion

I senior- og motionsafdelingen (U19 og opefter) holdes samlet afslutning efter nærmere retningslinjer fra sportsudvalget. De enkelte afdelinger kan frit derudover holde individuelle afslutninger for egen regning efter aftale med kontaktpersoner i sportsudvalget. (Husk information fra klubbens alkoholpolitik).

 

Luk