Menu

DBU Jyllands Sølvemblem

DBU Jyllands Sølvemblem er indstiftet den 1. januar 1966.

Målgruppe:

 • Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.
 • Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.
 • En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.
 • Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.
 • DBU Jylland's bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer - udenfor unionen - med sølvnålen.
 • DBU Jylland bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
 • Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionalbestyrelsesarbejde.
 • Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
 • Evt. klubarbejde kan suppleres i åremålsoptællingen.

Følgende personer i Sunds IF har fået tildelt DBU Jylland's Sølvemblem:

 • 1995 - Erik Dalbjerg
 • 1995 - Anders Knudsen
 • 1995 - John Jensen
 • 1995 - Ole N. Olesen
 • 1995 - Peder Vestergaard
 • 1995 - Bjarne Skodborg
 • 1997 - Leif Christensen
 • 1997 - John Nielsen
 • 1997 - Poul Erik Nørtoft
 • 1997 - Ole Andersen
 • 1997 - Erik Nørgaard
 • 1998 - Søren Døssing
 • 1998 - Martin Kristensen
 • 2005 - Willy B. Nielsen
 • 2007 - Per Hussak
 • 2009 - Jørn Sørensen
 • 2009 - Pia Krøjgaard
 • 2010 - Ronald Boysen
 • 2011 - Morten Therp Jensen
 • 2011 - Jesper Bangsgaard Jensen
 • 2013 - Allan Jørgensen
 • 2013 - Ole Hammer
 • 2013 - Jan Højgaard
 • 2013 - Henrik Mortensen
 • 2013 - Kim Kristensen
 • 2014 - Hans Buhl
 • 2015 - Erik Kiilerich
 • 2015 - Kaj Jørgensen
 • 2015 - Kitt Kok
 • 2016 - Jesper Lauridsen
 • 2016 - Torben Hagelskjær
 • 2018 - Per V. Nielsen
 • 2018 - Per Vallebæk
 • 2020 - Bodil Møller
 • 2020 - Karsten Møller
 • 2020 - Anders Frederiksen
 • 2020 - Søren Peder Jensen
 • 2021 - Bo Mortensen
 • 2021 - Jan Nonbo Kristensen
 • 2022 - Morten Sørensen
 • 2023 - Peter Davies
 • 2023 - Thomas Jensen
 • 2023 - Michael Laursen
 • 2023 - Povl Henning Thomsen
 • 2023 - Lennart Jensen
Luk