Menu

Pædofilipolitik

Vi har alle et ansvar for at det skal være trygt at komme i Sunds IF. Derfor har vi i klubben en holdning til pædofili og lavet nogle retningslinier for hvad man må og hvad man ikke må.

For at sikre børn ikke bliver udsat for seksuelle overgreb, og at vore trænere/leder kan færdes i klubben uden at blive mistænkt for pædofili har vi opstillet følgende retningslinier. 

  • Trænere/ledere bør undgå at være alene med 1 barn i omklædningsrummet.
  • Mobiltelefoner må ikke medbringes i omklædningsrummet, således der kan tages billeder.
  • Det er selvfølgelig tilladt at give spillerne en omfavnelse i forbindelse med en succesoplevelse, og give dem en trøstende omfavnelse.
  • Det er ikke tilladt at give børnene smækkys, samt berøre børnene i skridtet og på brysterne.
  • Der bliver indhentet straffeattest på alle trænere/ledere i Kriminalregistret, således vi sikrer at ingen tidligere har været dømt for seksuelle omgang med børn. 

Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter skal kontakte en af nedennævnte personer.

Hvad gør vi hvis mistanken opstår:
 
 

Klubben skal i samarbejde med den person som nærer mistanke vurdere om mistænkte skal anmeldes. Hvis vi vurderer at mistanken er helt ubegrundet skal klubben med det samme stoppe alt sladder og rygtedannelse.

Kontaktpersoner ved begrundet mistanke:

Centerleder Per V. Nielsen Tlf: 26 79 99 38
     
Sportskonsulent Mathias Hammer Riis Tlf: 23 44 49 19
     
Formand for sportsudvalget Jesper Bangsgaard Tlf: 51 94 40 99 

 

Vedtaget september 2004
Ændret marts 2007 (kontaktpersoner er ændret)
Ændret oktober 2008 (kontaktpersoner er ændret) 
Ændret Maj 2011 (kontaktpersoner er ændret)
Ændret Januar 2022 (kontaktpersoner er ændret)
Luk