Menu

Ordinær generalforsamling d. 24/2 2022

image
Ole Olesen
23. januar 2022 kl. 14:13
Sunds IF indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 24/2 i Idrætscenter Sunds Vest

Lidt fakta omkring generalforsamlingen:

  • Dagsorden er ifølge vedtægterne
  • Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen - sendes pr. mail formand@sundsif.dk
  • Forældre til børn under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.

Programmet for denne aften:

  • Kl. 19.30 Let spisning 
  • Kl. 20.00 Generalforsamling

Af hensyn til forplejningen skal vi bede om tilmelding senest d. 21/2 til generalforsamlingen HER eller alternativt ved fremsendelse af mail til formand@sundsif.dk

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen