Menu

Anders Knudsen hædret med Gudmund Overbys Mindepokal

image
Ole Olesen
24. februar 2018 kl. 17:36

På Sunds IF’s generalforsamlingtorsdag aften kunne filialdirektør Christian Blittrupfra Nordea i Ikast overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Anders Knudsen for hans store arbejde med kunstbaneprojektet.

Christian fremhævede i sin tale, at komiteen bag Mindepokalen ikke var i tvivl om, at netop arbejdet med kunstbaneprojektet, hvor der er blevet brugt rigtig mange timer i 2017 er en indsats, som i særlig grad ligger indenfor retningslinjerne for uddeling af Mindepokalen.

Anders har været omdrejningspunktet for projektet, dels som tovholder i styre- og driftsgruppen og dels med stor indsats i forbindelse med foreningens bidrag til eget arbejde. Henover ferie og weekender har Anders sammen med andre været med til at nedgrave kabler og støbe fundament til lysmaster.

Ved siden af den særlige indsats i 2017 kunne Christian også fortælle, at det fremgik af indstillingerne, at Anders gennem rigtig mange år har arbejdet i den røde trøjes tjeneste - ja mere end 40 år. Det har spændt fra alle typer af opgaver men gennemgående har været, at Anders’ primære interesse har været på det sportslige. Rigtig mange hold på tværs i foreningens afdelinger har haft fornøjelsen af hans ukuelig indsats. En indsats, som altid har været kendetegnet i en positiv tilgang til den enkelte spiller - uanset dygtighed – bare man gør sit bedste har været et kendt motto.Selvom det sportslige har fyldt rigtig meget, så har Anders godt også taget sig tid og interesse til foreningens øvrige opgaver. Det er ganske enkelt imponerende med det nuværende liste af opgaver med bestyrelsesarbejde, formand for centerudvalget, holdleder i seniorafdelingen og hertil en række adhoc opgaver i klubben.

Anders er et kæmpe forbillede for frivilligheden og skaber med sin ydmyge personlighed respekt hos andre frivillige.

”Vi har derfor efter en samlet vurdering fundet, at Anders Knudsen denne gang fortjent skal hædres med mindepokalen, fremhæver Christian Blittrup”.

Se artikel i Herning Folkeblad her.