Menu

Økonomi i afdelingerne

NR. Ø1

Økonomi i afdelingerne

Version: 1

Ansvarlig: Økonomiudvalget

 

Dato: 7/12 2016

 

Økonomi i afdelingerne

 

Hver afdeling har sit eget budget, der skal dække både udendørs- og indendørssæsonen. Pengene anvendes til fodboldaktiviteter eller andet i forbindelse med aktiviteterne.

Afdelingens ledere er ansvarlige for budgettet. Der udsendes løbende økonomioversigter med angivelse af tildelt beløb, løbende forbrug og rest beløb.

 

Sportsudvalget tildeler hvert år i forbindelse med budgetlægningen et rådighedsbeløb pr. betalende medlem. For 2017 er rådighedsbeløbet fastsat til følgende:

 

Ungdom: 50 kr. pr. halvsæson

Senior: 200 kr. pr. halvsæson

Motion: 50 kr. pr. halvsæson

 

Rådighedsbeløbet tilrettes i forhold til faktiske antal betalende medlemmer.

 

Den enkelte leder må ikke opbevare afdelingens midler i privat regi, de skal stå på holdkontoen som administreres af Sunds IF´s kasserer.

 

I forbindelse med udlæg for foreningen skal der ved afregning foreligge underbilag og en beskrivelse af anledningen. Dette bilag og beskrivelsen sendes til kasseren i Sunds IF kasserer@sundsif.dk