Menu

Indmeldelse af nye spillere

NR. I1

Indmeldelse af nye spillere

Version: 1

Ansvarlig: Sportsudvalget

 

Dato: 9/11 2016

 

Indmeldelse af nye spillere

 

Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i Sunds IF, er det trænerne og lederne omkring holdet der har ansvar for at tage godt i mod den nye spiller, så hun/ han føler sig velkommen og godt tilpas i klubben. Det er tilladt at være til ”prøvetræning” 3 gange, herefter skal der tages beslutning, om man ønsker at fortsætte og dermed registreres og betale kontingent. Spilleren må IKKE spille turneringskampe, inden der er foretaget en indmeldelse, og kontingent er betalt.

 

Hvis det drejer sig om en spiller, der har spillet i en anden klub inden skiftet skal der anmodes om vedkommendes spillercertifikat. Det rekvireres ved at sende en mail til Centerlederen på mail centerleder@sundsif.dk med oplysning om spillerens navn, fødselsdato, afdeling og tidligere klub.

 

Det er afdelingstrænerens ansvar at lave og opdatere en spillerliste med de spillere der er i afdelingen senest 3 uger efter sæsonstart. Denne liste sendes til Kitt Kok på mail kkok@mail.dk.

Der skal laves / opdateres en spillerliste både til udendørs sæsonen og indendørssæsonen.

 

Hvis der er rettelser til eksisterende spillere eller ledere skal man selv rette det via sit DBU-login på mit.dbu.dk

 

Hvis der er spillere, der stopper uden at have spillet turneringskampe eller trænet mere end et par gange, som er på spillerlisten, er det vigtig at give sportsudvalget besked, så der ikke unødigt rykkes for kontingent.

 

Spillerlisten skal indeholde følgende data på jeres spillere:

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Mail
  • Fødselsdato
  • Mobilnummer
  • Afdeling